犀利士威而鋼在作用機制和臨有效率與副作用相似,但是犀利士有研究證明在服用後36小時內有效,同比與威而鋼, 患者在發生性生活時,提前服用犀利士,能有效緩解性行為時的尷尬

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo

jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání

kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé

zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní

smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo

obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy

odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v

případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy

musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od

kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž

tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat

mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty

prodávajícího info@epodlahy.eu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní

smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese

kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy

zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní

smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží

kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen

vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo

prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného

odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od

kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a

kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních

prostředků spojených s přepravou zboží při jeho pořízení. Tento nárok je podle zákona

ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím, tzn. že samozřejmě

nelze nárokovat nejdražší přepravné na trhu, protože je jen na kupujícím, jakou formu

přepravy zvolí.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např.

přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

poštovní cestou.

Kupující může stornovat svoji objednávku do 12:00 hod. následujícího pracovního dne od

vytvoření objednávky. Objednávka musí být zrušena v sekci registrovaného uživatele

nebo pomocí e-mailu info@epodlahy.eu.

Načítám, prosím vydržte...

K provozování webu používáme soubory cookies. Souhlas se zpracováním údajů v souborech cookies, které nejsou nezbytné k provozu webu, udělujete především nastavením prohlížeče. Patří k nim rovněž cookies třetích stran, které nám dovolují sledovat, jak webové stránky využíváte a následně tyto informace využít k přizpůsobení obsahu vašim zájmům. Kliknutím na odkaz zjistíte více o souborech cookies a jak je povolit či zakázat. Více informací

Souhlasím